Communicatie - Met Emma
20633
page,page-id-20633,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,select-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
Communicatie

 

In het sociaal plan wordt allerlei praktische informatie over het project verstrekt en wordt ingegaan op hoe de communicatie vanuit de corporatie zal verlopen. Strikt genomen, hoeft dit niet in een sociaal plan te worden benoemd.

Opleveren van de te slopen/renoveren woning

In het Sociaal Plan wordt aangegeven hoe de huurder de woning dient achter te laten na huurbeƫindiging. Een corporatie kan er voor kiezen de woning leeg- en bezemschoon in ontvangst te nemen, maar kan er ook voor kiezen de huurders de mogelijkheid te geven gordijnen en/of vloerbekleding (mits schoon en heel) achter te laten.

Communicatie is cruciaal

Het is van groot belang dat individuele klanten goed worden geĆÆnformeerd en begeleid, zodat zij uiteindelijk met een goed gevoel naar een nieuwe woning vertrekken. Maar ook de communicatie op groepsniveau en de communicatie naar derden moet in orde zijn. Misverstanden en miscommunicatie zorgen voor veel onrust en kunnen zorgen voor vertragingen en bijkomende kosten. De meeste mensen zijn gehecht aan hun huis en hun buurt. Het vooruitzicht dat zij hun woning tijdelijk of definitief moeten verlaten kan met veel emoties gepaard gaan. Het is de taak van de sociale projectbegeleider deze emoties te (her)kennen en uiteindelijk om te buigen. Dit gebeurt doorgaans door bewoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.

Een verhuizing is een grote verandering, die met veel stress gepaard kan gaan. Helemaal als deze verhuizing geen eigen keuze is. De psychologische reacties op verandering, zijn beschreven in het werk van Harriet Kubler-Ross. Zij onderscheid een aantal fasen in de verwerking van de verandering. Deze fasen zijn: Ontkenning, Marchanderen, Emoties, Depressie en Acceptatie.

Fase 1: Ontkenning

 • het is niet waar
 • het valt wel mee
 • niks aan de hand

 

Fase 2: Marchanderen

 • proberen uit te stellen
 • alternatieven aandragen
 • uitzondering claimen
 • onredelijke eisen stellen
Fase 3: Emoties

 • boosheid
 • weg lopen
 • anderen de schuld geven
 • slachtofferrol claimen
Fase 4: Depressie

 • passief gedrag
 • teleurstelling
 • verdriet
 • machteloosheid
 • moedeloosheid
Fase 5: Acceptatie
Na acceptatie van het verlies
wordt naar de toekomst gekeken:

 • wat kan wel, of zou mogelijk zijn?
 • hoe kunnen we dit organiseren?
Ombuigen van weerstand

Mensen hebben de tijd nodig om te onthechten, om los te komen van het oude. In de praktijk zien we vaak dat de corporatie al bezig is met de toekomst, bijvoorbeeld het uitverhuizen, terwijl de bewoners nog bezig zijn met het verleden (waarom wordt mijn huis gesloopt? ) De kans dat daarbij langs elkaar heen wordt gecommuniceerd is groot. Tip: Neem de tijd, gun mensen hun woede en verdriet.

Neem de tijd

Organiseer groepsbijeenkomsten

Tijdens het project is het goed mogelijk dat er naast individuele gesprekken ook bijeenkomsten met groepen bewoners worden georganiseerd. Denk hierbij aan informatieavonden en vergaderingen met een bewonerscommissie. Het komt voordat bewoners hierbij hun jarenlange onvrede over de corporatie uiten en hierbij luid en duidelijk kenbaar maken dat ze het oneens zijn met de huidige plannen. In een dergelijke situatie lopen de emoties snel hoog op. Het is belangrijk om in een dergelijke situatie kalm te blijven en de tijd te nemen. Maak een intern strategisch communicatieplan.

Bij een sloop- of renovatieproject zijn veel personen betrokken. Bij de corporatie zijn dat de technisch projectleider, de sociaal projectbegeleider, de medewerkers van afdeling die de woningen beheert (woonconsulenten, opzichters, verhuurmakelaars, sociaal beheerders, verhuurmedewerkers) de buurtbeheerder of huismeester, de leidinggevende, de vestigingsmanager en de directeur. Daarbij zijn er ook buiten de organisatie instanties en partijen bij het project betrokken, denk bijvoorbeeld aan de gemeente, aannemers, externe adviseurs, de gemeentelijke politiek.