Projecten Met Emma en Steingoed

Emma is trots op haar gerealiseerde projecten. Emma doet dat natuurlijk niet alleen. Samen met Steingoed, bewoners, bewonerscomissie’s, woningbouwverenigingen, bouwers en gemeenten zorgen wij voor het stroomlijnen van deze projecten. Onderstaand een greep uit onze diverse samenwerkingen.

Wederikstraat, Alphen aan den Rijn

Renovatie van 121 woningen

Aan de Wederikstraat in Alphen aan den Rijn verzorgt Smits Vastgoedzorg de renovatie van 121 flatwoningen van Wonen Centraal. Steingoed verzorgt hierbij de bewonersbegeleiding. De flats krijgen een flinke schiderbeurt en er worden nieuwe keukens geplaatst. Bij dit project zijn er veel personen tegelijk actief in meerdere woningen. Dit vraagt om een goede planning en duidelijke communicatie. Steingoed is dagelijks aanwezig en verzorgt o.a. spreekuren in de modelwoning.

Vermeerstraat/
Ruisdaelsraat, Alphen aan den Rijn

Renovatie 34 woningen

Aan de Vermeerstraat en Ruisdaelstraat renoveert Wonen Centraal uit Alphen aan den Rijn 34 eengezinswoningen. De woningen krijgen o.a. nieuwe gevels en ramen, nieuw sanitair en een nieuwe keuken. De dagelijks communicatie met de bewoners wordt verzorgd door Steingoed. Hiermee verzekert Wonen Centraal zich ervan dat de faalkosten zoveel mogelijk worden beperkt en dat de bewoners met hun vragen en opmerkingen altijd terecht kunnen bij iemand die precies weet wat er speelt. Een renovatie in deze omvang vraagt veel van de bewoners. Zij hebben er recht op om goed geïnformeerd te worden.

Westerhove, Alphen aan den Rijn

Renovatie 176 woningen

Het gebouw Westerhove wordt grondig geïsoleerd, krijgt een mooie nieuwe entree en ook de gangen ondergaan een flinke facelift. De uitvoering start in maart 2014. Voor de kerstdagen zal het project klaar zijn.

Energiezuinig wonen

WonenCentraal wil huurders in Alphen aan den Rijn een thuis bieden. Dat betekent vooral een woning waar mensen zich prettig in voelen. Daarom is er veel aandacht voor de energiezuinigheid van de woningen en van het gebouw zelf. Op het programma staat bijvoorbeeld de isolatie van de gevels en het dak. Daarnaast krijgen de 166 appartementen en de 10 bungalows nieuwe kozijnen en de corporatie laat overal HR++beglazing plaatsen. Dat betekent meer comfort in de woningen, maar vooral ook een besparing op de energierekening voor de huurders.

Facelift voor de entree en de corridorgangen

Naast de energiemaatregelen vernieuwt de corporatie de entree van Westerhove. Deze wordt overzichtelijker, moderner en gebruikersvriendelijker. Er komen nieuwe brievenbussen en bellentableaus. Bovendien was op de begane grond een tekort aan plekken voor scootmobiels en elektrische fietsen. De corporatie voegt hiervoor nieuwe plekken toe. Het kantoor van de huismeester wordt verplaatst en vernieuwd. In de entree komt een nieuw plafond met energiezuinige verlichting. De corridorgangen krijgen nieuwe vloerbedekking en een schilderbeurt. De woningen krijgen nieuwe, brandvertragende voordeuren en in de appartementen komt een nieuw keukenkozijn. Al deze verbeteringen bevorderen de (brand)veiligheid van Westerhove.

Woonwensen

Tijdens de voorbereidingen hebben wonenCentraal en Ballast Nedam gezamenlijk overleg gevoerd met de bewonerscommissie over de woonwensen. WonenCentraal wordt bij dit project bijgestaan door een Senior Projectbegeleiders van Steingoed.

Vlaardingen, Holy-Zuid

Renovatie 1500 woningen

Holy-Zuidoost is een vroeg naoorlogse wederopbouwwijk. De wijk is ruim opgezet met veel groen en kent een zeer diverse bebouwing. Holy-Zuidoost bestaat bijna volledig uit huurwoningen, vooral in het goedkopere segment. De wijk maakt een grote verandering door, het duurdere marktsegment zal een plek in de wijk krijgen.
Grootschalige onderhoudsingrepen, renovatieprojecten en enkele sloop/nieuwbouwopgaven realiseren deze verandering. In de periode 2005 – 2010 hebben ongeveer 1493 woningen een renovatie- of (groot)onderhoudsingreep ondergaan. Na 2008 vond sloop/nieuwbouw plaats. In eerste instantie worden in het gebied van de Toekomst Noord circa 200 nieuwe woningen gebouwd (tot 2012). In totaal werden circa 850 woningen in Holy-Zuidoost gesloopt. Hiervoor zijn circa 550 woningen terug gekomen.

Vanaf het begin van het traject is gekozen voor een intensieve en open aanpak. Tijdens de inventarisatiefase is per gebouw onderzocht wat er precies speelde op sociaal, technisch en stedenbouwkundig gebied. De huiskamergesprekken en de huis-aan-huisbezoeken tijdens het sociaal onderzoek leverden voornamelijk veel nieuwe inzichten op in de bevolkingssamenstelling van Holy-Zuidoost en in de wensen van bewoners op het gebied van (multicultureel) samenleven.

Tijdens een tweedaagse werkconferentie met een projectgroep, bestaande uit negentien vertegenwoordigers van de vijf bewonersorganisaties, zijn per gebouw of blok de gegevens uit de onderzoeken gecombineerd tot een eerste voorstel voor sociale en fysieke maatregelen.

Steingoed en Waterweg Wonen werkten samen in dit project. Steingoed verzorgde samen met Waterweg wonen de bewonersbegeleiding en – communicatie.

Bajonetstraat, Rotterdam

Sloop en nieuwbouw 30 woningen

De kwaliteit van de woningen en de funderingen van Blok 3 zijn erg slecht. Daarom sloopt Woonstad de huizen in 2013, om er 30 nieuwe eengezinswoningen te kunnen bouwen. Dit vergroot de woningvariatie in de wijk, en helpt mensen verder die in het Oude Westen op zoek zijn naar een eengezinswoning.

De huidige bewoners moeten verhuizen. Dat is ingrijpend voor sommige mensen. Al zijn er ook bewoners die graag zo snel mogelijk willen verhuizen. Wat de situatie ook is, Woonstad begeleidt dit proces zo zorgvuldig mogelijk. Een goede voorbereiding vinden we belangrijk. Daarom gaan we met alle bewoners apart in gesprek over de plannen, en over hun persoonlijke wensen en mogelijke knelpunten. Woonstad helpt bewoners bij het zoeken naar een nieuwe woning, een die zo goed mogelijk bij de wensen van de bewoners aansluit. Als bewoners dat willen, kunnen ze in de wijk blijven wonen.

Medewerkers van Woonstad hebben inmiddels de eerste gesprekken gevoerd met bewoners. Begin 2013 hoopt Woonstad alle bewoners gesproken te hebben, en zal Woonstad de bewoners informeren over de resultaten.

Een Senior Bewonersbegeleider van Steingoed ondersteunt Woonstad bij dit project.

Godelindebuurt, Bussum

Renovatie van 82 woningen

Wij verzorgden voor twee dagen in de week de bewonersbegeleiding, in een team met een projectleider, bouwadviseur, woningadviseur en een technisch projectleider. Dit team kwam één keer per twee weken samen om de voortgang en eventuele problemen met elkaar te bespreken.

De woningen in de Godelindebuurt werden grootschalig gerenoveerd. Ook werden er woningen gesloopt en kwam er nieuwbouw voor terug. Het merendeel van de bewoners keerde na de renovatie terug in de woningen.

De taak van Steingoed begon bij het bezoeken van de bewoners. Tijdens dit huisbezoek werd uitgelegd wat de plannen zijn en werd gevraagd of de bewoners wilden terugkeren in de woningen. Wij verzorgden het spreekuur in het informatiecentrum, waar bewoners met vragen of mogelijke klachten heen konden gaan. Voor de bewoners die terug wilden keren werd geïnventariseerd of zij wilden doorstromen naar een woning die al klaar was of dat zij wilden terugkeren naar dezelfde woning. Wanneer zij wilden terugkeren, zorgde Steingoed voor een tijdelijke woning. Tevens inventariseerden wij de keuze met betrekking tot de badkamer en de keuken. Voor de bewoners die niet terug wilden terugkeren zorgden wij voor een verhuiskostenvergoeding en waar nodig een urgentieverklaring.

Voor de bewoners is het prettig dat ze goed en tijdig geïnformeerd werden en met hun verhaal bij één contactpersoon terecht konden.

Geert Grootestraat, Den Bosch

Renovatie van 64 woningen

Bewonersbegeleiding in de Geert Grootestraat en Jacob van Maerlantstraat. Daar werden 64 woningen grootschalig verbeterd inopdracht van Omnia Wonen.

Steingoed had in dit project een omvangrijke taak. Als eerste bezochten wij de bewoners om de plannen toe te lichten en tevens te vragen wie er willen blijven en wie er willen uitverhuizen.

Voor de bewoners die zijn uitverhuisd zorgden wij voor de afhandeling van een verhuiskostenvergoeding. De lege woningen werden neutraal opgeleverd, zodat zij konden fungeren als wisselwoning of rustwoning.

De wisselwoningen werden gebruikt voor de bewoners die door een medische indicatie of door de gezinsgrootte niet in hun woning konden blijven. Daarnaast kon het zo zijn dat door technische redenen bewoners uit hun woning moesten. Bij het wisselen van de woningen zorgden wij voor de sleuteloverdracht en controle van de woning.

Steingoed verzorgde ook de huurdersbegeleiding bij de keuze van badkamer en keuken. Daarbij verzorgden wij ook de contracten die benodigd waren en beheerden wij het wekelijkse spreekuur.

Tijdelijke ondersteuning nodig?

CONTACTGEGEVENS

VESTIGING
ROTTERDAM

Fascinatio Boulevard 200
3065 WB Rotterdam

VESTIGING
ALPHEN A/D RIJN

Europalaan 16
2408 BG Alphen a/d Rijn

VESTIGING
HAARLEM

A. Hofmanweg 5A
2031 BH Haarlem

TELEFOONNUMMER

+31 (0)10 418 74 69
info@met-emma.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag-Vrijdag:
9:00 – 17:00 uur

Juridisch

✓ Het fundament

✓ Renovatie in huurrecht

✓ Sloop bij beëindiging huurovereenkomst

✓ Verhuiskosten vergoeding

✓ De leegstandswet, tijdelijke verhuur en bruikleenovereenkomsten

✓ Bruikleenovereenkomst

Sociaal

✓ Sociaal plan

✓ Herhuisvesting

✓ Participatie bewoners

✓ Verhuiskostenvergoeding

✓ Overige vergoedingen en voorzieningen

✓ Beheer en leefbaarheid

Communicatie

✓ Opleveren van de te slopen/renoveren woning

✓ Communicatie is cruciaal

✓ Ombuigen van weerstand

✓ Groepsbijeenkomsten

Stappenplan

✓ Voorafgaand aan sloop/renovatie

✓ Tijdens sloop/renovatie

 

Chat openen
Hulp nodig met bewonersbegeleiding?
Hallo 👋, Mijn naam is Lisette Verboom van Met Emma bewonersbegeleiding.
Waar kan ik je me helpen?